TIPS & INSPIRATION Insikter från branschen Nordic Outdoor Industry Report 2024

Nordic Outdoor Industry Report 2024

Undersökningen är utförd av Novus mellan den 17 juni och 11 augusti 2023 och spänner över fyra nordiska länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. 780 yrkesverksamma inom skog, landskap, grönområden, parker, fastighetsförvaltning och kommunala förvaltningar deltog.

Rapporten avslöjar flera intressanta insikter. Bland annat föredrar 69% av de tillfrågade i Norden en kombination av bensin- och batteridrivna maskiner och 46%, använder både bensin- och batteridrivna maskiner i lika stor utsträckning. Samtidigt tycker 67% att det är viktigt att välja maskiner som är mindre skadliga för miljön. Både klimatförändringar och arbetsmiljön motiverar därmed valet av maskintyp för många inom branschen.

Dessutom håller 87% med om att de slipper andas in skadliga utsläpp när de använder batteridrivna maskiner. Något som gör det mycket positivt att välja batteridrift, att man får en bättre arbetsmiljö.

Rapporten avslöjar även att 74% tror att majoriteten av maskiner inom deras yrke kommer vara batteridrivna i framtiden. Detta understryker branschens övergripande riktning mot hållbarhet och användning av mer miljövänliga alternativ.

När det kommer till beslutsfattande vid inköp av maskiner prioriterar de flesta hög kvalitet (39%) och undviker tunga modeller (58%). För de som undviker batteridrivna maskiner är bristen på laddningsalternativ den främsta orsaken, medan klimatmål motiverar avståndstagandet från bensindrivna maskiner.

De insikter som presenteras i rapporten ger en djup förståelse för branschens preferenser och behov. Med en stark tro på batteridrivna maskiners dominans i framtiden, är det tydligt att en mer hållbar arbetsmiljö är i fokus för dem som arbetar i naturen.

Med rapporten som grund kommer STIHL fortsätta att utveckla innovativa och hållbara lösningar samt bjuda på kunskap för att stödja yrkesverksamma inom trädgård, skog och grönytor mot en mer hållbar framtid.

SAMMANFATTANDE SIFFROR

69% 
föredrar en mix av batteri- och bensindrivna maskiner, vilket tyder på en övergång mot mer hållbara arbetsmetoder.

87% 
håller med om att de slipper andas in skadliga utsläpp när de använder batteridrivna maskiner.

74% 
tror att majoriteten av maskiner inom deras yrke kommer vara batteridrivna i framtiden.

46% 
använder både bensin- och batteridrivna maskiner i lika stor utsträckning.

67% 
anser att det är viktigt att välja miljövänliga maskiner, vilket reflekterar en branschmedvetenhet om klimat och hållbarhet.

58% 
undviker att köpa tunga maskiner och anser det vara högt prioriterat vid val av modell.  

39% 
prioriterar hög kvalitet, vilket ger insikt om beslutsfaktorer vid maskinval.

43% 
anser att batteridrivna maskiners driftstid täcker deras arbetsbehov, vilket visar på ökad acceptans och kvalitet av batteridrift.

57% 
tror att prioritering av effektiva batteridrivna maskiner är avgörande för att öka deras användning, vilket pekar mot en efterfrågan på förbättringar inom batteriteknologin.

Ta del av hela rapporten i sin helhet här: 
Nordic Outdoor Industry Report 2024